oliver S Red Ballerina Zilver Label In W9EDYeH2I

Schoudertas In 'simon' Tom Tailor Zwart wkiPZOuXT

"levensonderhoud" vertalen - Engels

NL
volume_uplevensonderhoud {het}
EN
Meer informatie
 • Vertalingen en voorbeelden
Vertalingen en voorbeelden

NL levensonderhoud volume_up {het}

levensonderhoud (ook: bestaansmiddelen, bestaanszekerheid, middelen van bestaan)
volume_up livelihood
{znw.}
more_vert
 • open_in_new Link naar #bron#
 • warning Vraag om herziening
Zijn levensonderhoud is voorbestemd door de omstandigheden van schrijnende armoede.
expand_more His livelihoodIn Bruin Boots Bianco Bianco Chelsea Chelsea hxsdCtroQB is predetermined by the conditions of grinding poverty.
more_vert
 • open_in_new Link naar #bron#
 • warning Vraag om herziening
Het inkomen en het levensonderhoud van deze familie was afhankelijk van deze dieren.
And the economy of the family and their livelihood depended on those animals.
more_vert
 • open_in_new Link naar #bron#
 • warning Vraag om herziening
We hebben de steun nodig van de mensen wier levensonderhoud op het spel staat.
We need the contribution of these people whose livelihoods are at stake.
more_vert Rekening gehouden met verschillen in de kosten van levensonderhoud.
expand_more And that's allowing for differences in the cost of living.
more_vert
 • open_in_new Link naar #bron#
 • warning Vraag om herziening
Het gaat om overleven, in je levensonderhoud voorzien, niet seropositief worden.
They are to stay alive, to earn a living, to not become HIV positive.
more_vert
 • open_in_new Link naar #bron#
 • warning Vraag om herziening
Veel landbouwers zullen nu proberen hun levensonderhoud in andere sectoren te verdienen.
Many farmers will have to work in other sectors in order to earn a living.
levensonderhoud (ook: GeelWit Lyleamp; Lyleamp; In Scott Scott Broek eCodxBQrWauspiciën, bescherming, begunstiging, leuning)
more_vert
 • open_in_new Link naar #bron#
 • warning Vraag om herziening
De voorwaarde moet daarentegen zijn dat iemand zich in zijn levensonderhoud kan voorzien van zijn werk.
expand_more The requirement should instead be that people can support themselves by working.
more_vert
 • open_in_new Link naar #bron#
 • warning Vraag om herziening
Ook wij weten dat de groep echt inheemse jagers relatief klein is en tenauwernood in eigen levensonderhoudSand Maeamp; Ivy 'emma In Heuptas Bag' Belt Ajc34S5RqL kan voorzien.
We too are aware that the number of genuine native hunters is relatively small, and that they are just about able to support themselves.
more_vert
 • open_in_new Link naar #bron#
 • warning Vraag om herziening
Door hun kennis van het Duits hebben ze zich voor een deel geïntegreerd, zodat ze zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien.
They had become integrated to a certain extent through their knowledge of German, which meant that they were able to support themselves and earn their own living.
levensonderhoud (ook: onderhoud, behoud, instandhouding, handhaving)
volume_up maintenance {znw.}
more_vert In geen geval mogen het kinderen boven de 21 jaar of verwanten in stijgende lijn zijn die geen recht hebben op een toelage voor levensonderhoud.
Under no circumstances can these include children over 21 who are not entitled to maintenance, or relatives in an ascending line who are not entitled to maintenance.
levensonderhoud (ook: Fashion 'olina' Broadway Blouse In Navy Nyc f6v7bYgybestaan, bevoorrrading)
volume_up subsistence {znw.}
more_vert
 • open_in_new Link naar #bron#
 • warning Vraag om herziening
We kunnen de mensen in deze arme landen met name helpen om in hun regio in hun eigen levensonderhoud te voorzien door onderwijs te bieden aan zowel jongeren als volwassenen.
expand_more It is particularly through educating young people as well as adults that these people will be able to create their own means of subsistence in their respective regions. Schoudertas In 'simon' Tom Tailor Zwart wkiPZOuXT
more_vert
 • open_in_new Link naar #bron#
 • warning Vraag om herziening
Misschien is ook dat een opdracht voor de Europese Unie en moeten wij er, in het kader van de ontwikkelingssamenwerking, voor zorgen dat de bevolking in haar levensonderhoud kan voorzien.
That is perhaps a task for the European Union in the context of the development cooperation in which it engages with a view to providing a basis for human subsistence.
levensonderhoud
volume_up sustenance {znw.}
Voorbeeldzinnen

Voorbeeldzinnen voor "levensonderhoud" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchWe hebben de steun nodig van de mensen wier levensonderhoud op het spel staat.
more_vert
 • open_in_new Link naar bron
 • warning Vraag om herzieningSchoudertas In 'simon' Tom Tailor Zwart wkiPZOuXT
We need the contribution of these people whose livelihoods are at stake.
DutchHet belang van bushmeat voor het levensonderhoud van arme mensen is nooit geëvalueerd.
more_vert
 • open_in_new Link naar bron
 • warning Vraag om herziening
The importance of bushmeat in the livelihoods of poor people has never been assessed.
Schoudertas In 'simon' Tom Tailor Zwart wkiPZOuXT
DutchIk ben erop uit gegaan; ik heb de kleine boeren ontmoet die hun levensonderhoud gebouwd hebben ~~~
more_vert
 • open_in_new Link naar bron
 • warning Vraag om herziening
Now if we look at the economic imperative here, this isn't just about compassion.
DutchIn Object Object Broek 'cecilie' 'cecilie' Broek In Rosa n0wZNOPkX8Hij creëerde een samenwerkingsverband om mensen hun levensonderhoud te helpen diversifiëren.
more_vert
 • open_in_new Link naar bron
 • warning Vraag om herziening
He's created a cooperative to help people diversify their livelihoods.
DutchWe zoeken de bodemschatten op die we voor ons levensonderhoud gebruiken en verwerken ze.
more_vert
 • open_in_new Link naar bron
 • warning Vraag om herziening
Needing as we do the riches of the earth in order to live, we seek them out, process them and use them.
DutchMijnheer de commissaris, hoe zullen de tabaksproducenten uit Granada voortaan in hun levensonderhoud voorzien?
more_vert Commissioner, what are tobacco producers in Granada going to live on now?
DutchHet is een ernstige bedreiging voor het levensonderhoud van miljoenen mensen, en vooral in Afrika en China.
more_vert
 • open_in_new Link naar bron
 • warning Vraag om herziening
It seriously threatens the livelihoods of millions of people, and especially in Africa and China.
DutchIn de achttien ACS-landen die partij zijn bij het suikerprotocol staat het levensonderhoud van duizenden mensen op het spel.
more_vert
 • open_in_new Link naar bron
 • warning Vraag om herziening
Thousands and thousands of livelihoods are at stake in those 18 Sugar Protocol countries.
'slip In Samsoeamp; 6202' Groen Top F3l51JcuTK
DutchJuist deze bevolkingsgroep heeft behoefte aan kortlopende kredieten om in hun dagelijks levensonderhoud te voorzien.
more_vert
 • open_in_new Link naar bron
 • warning Vraag om herziening
It is these sectors of the population who need short-term loans simply to stay on top of day-to-day life.
DutchAfgezien daarvan is het rendement van deze obligaties absoluut niet voldoende om de kosten van levensonderhoud te dekken.
more_vert
 • open_in_new Link naar bron
 • warning Vraag om herziening
In any case, it is worth pointing out that it would be absolutely impossible to survive on the yield from these bonds.
DutchDe mens heeft niet alleen behoefte aan middelen om in zijn levensonderhoudIndustries 'jet' Beige Alpha Cargobroek In l1JTcFK te voorzien, maar vooral ook aan redenen om te leven.
more_vert
 • open_in_new Link naar bron
 • warning Vraag om herziening
The human being not only needs to be given the means to live, but also, and above all, he needs the reasons to live.
DutchGedurende de herbebossing moet ervoor gezorgd worden dat deze mensen in hun levensonderhoud kunnen voorzien en niet in de verleiding komen te verhuizen.
more_vert
 • open_in_new Link naar bron
 • warning Vraag om herziening
 • Schoudertas In 'simon' Tom Tailor Zwart wkiPZOuXT
During the time that reforestation takes, these people need to live and must not be forced to leave.
DutchDe gevolgen voor de voedselveiligheid, in het bijzonder in de ontwikkelingslanden, en voor het levensonderhoud van arme boeren, zouden enorm zijn.
more_vert
 • open_in_new Link naar bron
 • warning Vraag om herziening
The consequences for food security, especially in developing countries and for the livelihoods of poor farmers, would be huge.
DutchDan gaat het om echte ondernemingen en arbeidsplaatsen van echte mensen, het levensonderhoud van echte gezinnen en daadwerkelijke klimaatverandering.
more_vert
 • open_in_new Link naar bron
 • warning Vraag om herziening
Then it will be a question of real companies and real people's jobs, real families ' livelihoods and genuine climatic change.
DutchDe werkelijkheid is voor de werknemers keihard: peperduur levensonderhoud, armoede, werkloosheid, slechtere diensten en een nog grotere commercialisering.
more_vert
 • open_in_new Link naar bron
 • warning Vraag om herziening
Inflation, poverty, unemployment, poorer and more commercialised services are the harsh reality which workers have to put up with.
DutchIk heb weliswaar voor gestemd, maar ik ben toch niet helemaal tevreden, want de visserij is voor de bevolking van Guinee-Bissau de basis van het levensonderhoud.
more_vert
 • open_in_new Link naar bron
 • warning Vraag om herziening
Although I voted for it I am not completely happy with it as fishing is the mainstay of life for the people of Guinea-Bissau.
DutchEen dusdanige vermindering van de reistijd zou eerder beschouwd worden als een aanval op hun levensonderhoud dan als een werkelijke bijdrage aan het welzijn van dieren.
more_vert
 • open_in_new Link naar bron
 • warning Vraag om herziening
Such a reduction would be viewed as an attack on their livelihoods rather than a genuine contribution to animal welfare.
DutchHet Sahrawi-volk zou niets liever willen dan in zijn eigen levensonderhoud te voorzien door te werken, maar helaas is het afhankelijk van onze solidariteit.
more_vert
 • open_in_new Link naar bron
 • warning Vraag om herziening
The Sahrawi people would like to live from their own resources and their own work, but unfortunately they must rely on our solidarity.
DutchMaar tegelijkertijd zijn veel mensen voor hun levensonderhoud in hun normale, traditionele omgeving afhankelijk van de jacht op en consumptie van bushmeat.
more_vert
 • open_in_new Link naar bron
 • warning Vraag om herziening
At the same time, many people depend for their survival on being able to hunt and eat bushmeat in their normal, traditional environment.
Schoudertas In 'simon' Tom Tailor Zwart wkiPZOuXT
DutchDat mag dan wel voor Hongkong gelden, maar niet voor Ierland, waar de suikerindustrie, die in het levensonderhoud van 3 500 gezinnen voorzag, net van de kaart is geveegd.
more_vert
 • open_in_new Link naar bron
 • warning Vraag om herziening
That may be true of Hong Kong, but not in Ireland, where a sugar industry that supported 3 500 families has just been wiped out.

Meer bij bab.la

Andere woorden

Dutch
 • levensloop
 • levensloopverlofkorting
 • levenslot
 • levenslust ontnemen
 • levenslustig
 • levensmiddelen
 • levensmiddelenadditieven
 • levensmiddelenproductie
 • levensmoe
 • levensmoeheid
 • levensonderhoud
 • levensondersteunend
 • levensondersteuning
 • levensoverstijgend
 • levensovertuiging
 • levenspartner
 • levensreddend
 • levenssfeer
 • levensslagader
 • levensstandaard
 • levensstandaard

Nog meer vertalingen in het Engels-Nederlands woordenboek door bab.la.

Galgje Galgje Zin in een spel? Of liever nieuwe woorden leren? Waarom doe je het niet allebei! Nu spelen
Leven in het buitenland Leven in het buitenland Alles wat je moet weten over het leven in een nieuw thuisland. Meer lezen
Uitdrukkingen Spreek als een moedertaalspreker Handige zegswijzen en uitdrukkingen vertaald vanuit het Nederlands naar 28 talen. Uitdrukkingen

Delen van het Engels-Nederlands woordenboek zijn gebaseerd op Ergane en Wiktionary. Bedankt!
Copyright © bab.la, tenzij anders vermeld. Alle rechten voorbehouden